banner 01 in front

pdf logo Милтон САНТОШ - "За една нова география" НА ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК

 

Милтон Сантош е сред най-ембламатичните географи-теоретици на Бразилия и Латинска Америка, познавател на процесите на Глобализация и Развитие на страните от Третия свят.

125640 por uma geografia nova 64304 M2

Книгата "За една нова География" е критичен преглед на еволюцията на Географията като интердисциплинарна наука; анализ на обекта на изследването и, както и връзките и с други сродни дисциплини. Представят се идеи за пространството като "дом" и "затвор" на човека. Едно от основните послания на книгата е свързано със съвместната работа на  географи и учени/представители на други социални науки в името на едно по-всеобхватно и "човешко' пространство.

 

Geograf.bg      GGF 200x200