banner 01 in front

СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ, Том 1, 2004 г.

Натисни ТУК за достъп до сборника 

front page book big small size

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Петър СТОЯНОВ,Социалната география вчера и днес..................................................................................................9

Калина МИЛКОВА, Съветската и руската социална география....................................................................................43

Марин БЪЧВАРОВ, География на културата или културната интерпретация на географията..................................57

Димитрина МИХОВА, Културна география или географията през прочита на културата...........................................75

Атанас ДЕРМЕНДЖИЕВ, За необходимостта от социални, културни и геополитически знания................................89

Акихиро КИНДА, Историческата география в Япония..................................................................................................103

Марин БЪЧВАРОВ, Б. БЪЧВАРОВА, Цивилизационните разнопосочия - недъг и харизма на Хомо Балканикус.125

Марин БЪЧВАРОВ, Моята (хабсбургска) Румъния, Интервю с Рихард Вагнер, немски писател от Банат.............137

Петър СТОЯНОВ, Хр. ГАНЕВ, Кл. ФРАНЦ, Приватизирането на общественото пространство като нова тенденция

в градското развитие.......................................................................................................................................................149

Милена ГЕСТ, Социални и пространствени промени в София през първото десетилетие на

постсоциалистически период..........................................................................................................................................171

Любен ХРИСТОВ, Пътят на културата. Зад посланията на източноазиатските и европейски духовни традиции...199

Димитрина МИХОВА, Културна география във виртуалното пространство................................................................213

Румен ЯНКОВ, Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация................................................................................................................................................................233

Клаус ФРАНЦ, Индиански резервати в САЩ – англо-американските и индиански представи за ценности като

детерминанти на икономическия живот..........................................................................................................................249

Тони ТРАЙКОВ, Б. КАЗАКОВ, Религиозна структура на населението в България – формиране, състояние и териториални различия...................................................................................................................................................269

 

 

 

Geograf.bg      GGF 200x200