СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ГЕОГРАФИЯ е сборник от научни статии, който представя новостите в това направление на географската наука в България. Започва да се издава от 2004 г. То е съвместна научна пбуликация между Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий" и СУ "Св. Климент Охридски".

Целите на сборника са да събира на едно място научния потенциал в тази наука на едно място. Със своите публикации, авторите се стремят да показват на широката общественост в България културните различия, които са реалности и се проявяват в пространството.

Geograf.bg