banner 01 in front

 

                                 

front page book big small size

SSE

 

         

 

 

                                                    

                                          НАТИСНЕТЕ ТУК Том 1 (2019) 

                                    НАТИСНЕТЕ ТУК Том 2 (2020)

                                    НАТИСНЕТЕ ТУК Том 3 (2021)

                                    НАТИСНЕТЕ ТУК Том 4 (2022)

                                    НАТИСНЕТЕ ТУК Том 5 (2023)

  

Искате да знаете повече за това какво представлява Социалната и Културна география, каква е връзката между пространство, общество и култура? Какво е пространствено развитие, как е организирано пространствено обществото, или как обществото организира своето пространство? Какво е отношението на културата към всичко това? А може би искате да споделите професионален опит и идеи, или да се включите в дискусията за отговорностите на съвременните социална и културна география. Или може би сте любител на цивилизационните и културни разлики, или на цивилизационните контакти в географското пространство? Тогава сте на правилното място.

В сайта Социална и Културна география може да се докоснете до последните тенденции в изброените по-горе теми. Тук може да откриете научни статии на преподаватели и изследователи в това направление на географската наука у нас и от чужбина. Освен това може да намерите интересни доклади, научни статии и полезни връзки към други сайтове с подобна тематика. Този сайт е резултат от близките академични връзки и сътрудничеството между Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и няколко чуждестранни университети. Сайтът е важен форум за международен обмен на информация и мнения в сферата на Социалната и Културна география.

От 2019 г. регулярно излиза и електронния сборник „Пространство – Общество – Икономика“, който е регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.

Приятно четене!


    
 

Geograf.bg      GGF 200x200